Wednesday, January 26, 2011

subedar sahab

________________________________________
Ek bai aapne subedar sahab daru ka peg la re the arrr unki ghar aali akhbar bacchann lag ree thi ....bolee je dekho akhbar main ke lakh rakhya sai ...ke sharab peena sehat ke liye hanikarak hota hai ....to major sab forn bolle...band ....aaj tai e band....to subedarnni bolee aacha jee aaj tai daru band ....to subedar sahab bole ....na.... aaj tai yo akhbar band

No comments: