Wednesday, January 19, 2011

Saraabi Jat

!!
________________________________________
Ek bei ek jat bhai gahnee pe rahaya tha..Ar ek bitode pe chadhan ki koshish kar rahya tha..Per bechara har baar neeche pad jaa tha...Gaam ke log kathhe hoge aar bole.rei molad tu ke kar rahaya sei.
woh bolya.."Kar ke rahya soon..duniya Chand pe chadgee....main is bitode pe bhi chadhan joga bhi koni key !!"


Keep visiting www.bestharyanvijokes.blogspot.com for more similar jokes

No comments: