Sunday, January 23, 2011

alchohol

________________________________________
Ek bai bhai Masterjee nai Sharaab ka bhara ek glass liya aur balkaan tai dikha kai bole " baalkon ya sai sharaab, ar mai isme yo ek kida (worm) daal dyun sun aaj, 2-4 din mai dekhiyo isne". 2-4 din paache kida sharaab mai ghul (decompose) gya. Fer masterjee nai sharaab ka wohi glass baalkaan tai dikhaya aur puchya " baalkon batao is kide ka yo haal hoya hai tai sharaab ka mahri sehat par ke asar howega"..........raldhu khada ho kai bolya " masterjee mahre pet ke saare kide mar jyange".....

No comments: