Sunday, January 23, 2011

nd master

....
________________________________________
aek baar log baag baitte thhy... saare afsar.ar baade baade log...aek S.P thha aek judge thha aek M.L.A thha aek IAS tha .ar isse isse afsar..unme tae aek master bhi thha..saari apni apni batan laag gae..ki bhai main itna powerful..ar main itna powerful..
S.P bola ki bhai kisse nae bhi dhamka sakon soon..
judge bola.. bhai kissne nae bhi andar kar sakoon soon...
MLA bola..bhai koi bhi sarkari kaam..
ar saare nyu nyu bol rhe...
ar bechare master ki baari aayi.....master bechhara soodha saa thha..bola..bhai meri to itni hi power hai...ki aek adha balak raah mein ram-ram kar dae hai..bas bhai hum to isse main raaji sain....sunke saare hasan lag ge..made real fun of him..bole bata bhi dae..ib..bhai master tae bhi rukkya naa gaya ib..ar..bola...bhai asli power to hamare paas hai..kissi bhi balak nae koddaa karo ar murga banao...ar de santi ..Dukaan lal kar do...ar baad mein koi balak S.P ban jaa sae, koi Judge..koi IAS ar koi MLA...

No comments: