Sunday, January 23, 2011

100th joke on this blog

Soondu ghana aalsi baalak tha. Ek din khaat pe pada-pada bolya- babu ek glass pani pakdaiye.
uska babu bolya uthke lele.
Soondu bolya babu pakdade ne.
Uska babu bolya tanne saram na aati k je atke pani mangya toh saale k lathh maarunga.
Soondu... b kasuta utt tha ekdam bolya- babu jad lathh maran aave ek glass paani bhi de diye

No comments: