Wednesday, January 19, 2011

DESI MANAS

________________________________________
ek bah ek desi manas haryana ka dilli aa gya.
DTC ki bus mah chsd gya. Dilli mah log ticket maagte hue shot me naam bolte hain jaise , kamla market ka kamla bol diya , Cnaught pl ka CP bol diya, maharaani baag ka maharani etc.

WO desi aadmi bhibus mah chadd gya ar log ticket leen laag re the wo bhi paacha si khada ho gya.

ek bhai bolya - ek ticket R.K ki dena (RK Puram) , conductor nah de di,
doosara bolya - ek ticket amar ki dena (amar colony) uske baad aayi ek mahila , wo boli- ek kamla ki dena ( kamla market)

Desi manas kah aa gi samajh mah ak , haadah tah ticket manas ke naam tah devan laag re sain.

Uska bhi number aaya , wo bhi dus ka note khad kah bolya --- k ticket Fatte ke deo.

Conductor bada preshaan -bolya - bhai u fatte kit sah.

Desi manas bolya ---- balya yu khada kamla ke paachah.

No comments: