Sunday, January 9, 2011

------------------------- Eb bhi to bachh raha hun--

-------------
________________________________________
Ek b ek janet jiman lag rahi thi sab ki patal(plate) main ladoo dharre the.

par ek tau bachh gaya.
woh sab ke muh ki taraf dekhta raha....ghanni var holi.........
jib tau nahi ruk saka ......to chhat (roof) ki taraf muh kar k bolya.
Ram kare ya chhat pad jya....................... arr sare mar ja.
Ek bolya tau tun kyukar bachhaga...........
..."tau bolya........ eb bhi to bachh raha hun".

No comments: