Tuesday, January 11, 2011

fhuuk diya

________________________________________
Ek b ek janet jiman laag rahi thi.
thoda-thoda andhera tha.
jimawaniya jaldi-jaldi lagy raha tha.
ladoo..............jalebi.................puri.... ..........saag................
saag ka naam aya to ek ganje tau ka ruka ayya.
bhai thoda sa saag ghal de....
saag aala gaya, andhera tha hi, usne chamach
bhar k tau ke sar pe ghal diya
tau chillaya....... fukkk diya k kar rahya..... ssss.
jimawaniya bolya jib plate n itni unche kyon utha raha tha.

Click on the f button below the jokes to share it on facebook

No comments: