Wednesday, January 26, 2011

Rawan:-Beedi hai kya? Hanuman:- konya Ram:-Jhuth Q bol rahe ho.? ... Hanuman:- Prabhu aap chup rahiye saale ke 10 sir sae pura Bandal pee jaga..

No comments: