Sunday, January 9, 2011

chwani ki mol a dede

________________________________________
ek b ek JAT susral gaya.
arr uski sasu ghanni kanjoos thi.
wo jib bhi ja to sasu roti dede chattani aur payaj k sath aur chattani main ghanni mirch.
Aur jit wo baitha karta udye ek boora ki bori bhi dhari thi.
par sasu boora na ghalay.
eisa-eisa kai bar hoya.
jib ek b roti khan lag raha tha to uska muh ghhanna kasuta jal gaya to bori ki taraf hath kar k bolya.....
"sasu ji chawani ki mol a dede"

No comments: