Sunday, January 16, 2011

naada kit baandhegi

ek baar ek gam main saang hon laag raha tha,
to bhai ud ek saangi sunan laaga,
uski kamar itni patli ki mano hai hi nahi,
pher hat kaii baol bhai, uski kamar itni patli mano hai hi nahi......
ek baar kahi, do baar kahi, teen baar kahi....
...ud bhai teju jisa chora betha tha .
paatda e bola......
teri bua naada kit baandgi kamar e konya to.........

No comments: