Monday, March 5, 2012

zoology test


________________________________________
ek baar fattu zoology ka parcha den gaya..... parche mein char khane thay ar chraun khana mein char nayre nayre pakshiyan ki tangan ki fotu thi, na panje dikhen the na gaath.... fattu ne ghana dimag lagaya per pakshiyan ki pichan na kar paya.... choo mein aa ke fattu ne parcha master ki mez pe phank diya.

master bolya "arey tu parcha biech mei chor ke ja se..... kiska se tu, ke naam se tera?"

fattu ne apna pajma uper thaya ar bolya "tu bata ni ke naam se mera"

No comments: