Sunday, March 4, 2012

kati Kilkee Paad...


.
________________________________________
Ek bai ek tau aur tai ki ladaai ho rhi thi.....hoya nue ke taau bolya ke ek bai yo choon ka bora aade te thaa ke ude dhar de...eeb tai ki himmat kit thi itna badda bora tha ke dharan ki...to tai naat gi...
eeb tau ke aa gya chho...bolya...meri sassu ki...tere teen Jappe hoye....teenu japya mein manne 25-25 kilo ghee khavaya....eeb uss 75 kilo ghee ka ke fayada hoya....jo tu yo bora bhi tha ke na dhar sakti....
eeb tai ke bi cho aa gya ...boli.....tu 75 ke mai tanne 150 kilo ghee khawaugi...je tu ek Makoda bi Jaam ke dikha de to....