Thursday, March 29, 2012

Tau Baithya Se...........??

------------------------------------------------------------------------------------------------------

________________________________________
EK TAU BAITHYA DHUUP SEKAN LAGHRYA THA,AR EK BHAI AAKE KE BUUJHHAN LAGGYA.............

BHEEMA: tau baithya se
TAU : na bhai kullabatti khaan suun
BHEEMA: tau burra maan gya dikhe se
TAU : kilkee kyukar maarun bhai
BHEEMA: aachhya tau galtti hogi
TAU : pher mat kriye
BHEEMA: kai din tein dikhya nahin tuu
TAU : bua ke ja rhya tha
BHEEMA: rotti khali
TAU : bholle ka bartee suun aaj
BHEEMA: achchya tau chaloon pher
TAU : manne ke bulaya tha bhai

No comments: