Monday, March 5, 2012

Sone ki lanka

ek baar ek class me masterji ne bachchon se poochha ki batao praachin lanka ko sone ki lanka kyon kahte hain ??
-------------------------
Ek bachche ne jawaab diya ki masterji udde kumbhkaran jise log saari haana sote rahte the
isiliye...........

No comments: