Friday, June 8, 2012

♥.. buri hai muhobbat... muhobbat buri hai..
kahe ja rahe hain.. kiye jaa rahe hain... ♥

No comments: