Saturday, February 26, 2011

ek baar ki baat

________________________________________
Ek bai ek pagal khane main raat nai ek pagal khada hoya 3 baje ar diwaar kai kaan la kai khada hogya. Dusre nai dekhya tai wo bhi khada hogya diwaar kai kaan la kai.......sahaj sahaj saare pagal khade ho ge diwaar kai kaan la kai......subah daactar saab aaye, dekhya pagal khane mai kati shaanti, daactar saab raaji, bhitar jaa kai dekhya saare pagal kaan laye khade diwaar kai........daactar saab nai bhi kaan laa liye diwaar kai......5 min paachey daactar saab bole " rai ke kar rahe so, kuch na sunta kyun dukhi ho rahe ho" ,pagal bole " daactar saab 5 min mai kuch sun jya he tai hum ke bawle hain raat tai kaan laye khade hain"

No comments: