Friday, October 15, 2010

Baadlan Ki dehi

sunddu baba ban gya....gaam gaam handte uske 20-25 chele bhi bange....er uska Jat Smaj acha naam bhi hoga.......ek bai wo ek gaam mai dera la ra tha...us gaam mai sukha pad ra tha...sube sube ek kisan aya..ek baba manne apka bahot naam suna hai.....mere 2 kille hai barish kara do...mai apne 2000 Rs. dunga...2 killan ki baat thi....saare chella nai laag kai ...baltiyan-baltiyan donu kille bhar diye...baat saare gaam mai fel gi...agle din ek or kisaan...aya bola baba ji mere 10 kille hain baarish karwado mai 10000 Rs. dunaga....chele bichare saari raat ke thake haare pade the...ek bola dur tai ye...ek baba ji dekh ke haan bhariyo......badlaan ki dehi tuti padi hai........

No comments: